Elinstallatören - Branschens ledande eltekniktidning
Sök på hemsidan

 


 


 

 

Vinnova bidrar till utvecklingen av smarta elnät

2012-02-01

Vinnova har beviljat finansiering till projektet ”Aktiva huset i den hållbara staden” som är ett samarbete mellan ABB, Fortum, Interactive Institute, Electrolux, JM, NCC, HSB, ByggVesta och KTH. Stödet uppgår till 10 miljoner kronor av den totala projektbudgeten på 21,8 miljoner och ska bidra till att utveckla det första exemplaret av det aktiva huset i Norra Djurgårdsstaden.

I programmet ”Norra Djurgårdsstaden" kommer ABB, Fortum, Interactive Institute, KTH, Electrolux, JM, ByggVesta, HSB och NCC att tillsammans studera och utveckla ett system för smarta elnät i stadsmiljö. Det smarta elnätet ska integreras inom flera delar i stadsmiljön, från aktiva flerfamiljshus och olika kommunikationssystem, till övergripande elsystem och infrastruktur i stadsmiljö. I programmet kommer deltagarna att utveckla teknik, produkter och tjänster som integreras i detta system. Projektet ”Aktiva huset i den hållbara staden” ska pågå under två år med start i februari 2012. Projektets totala budget är 21,8 miljoner kronor och kommer att finansieras med 10 miljoner kronor från Vinnova. Resterande del av finansieringen kommer de deltagande företagen och organisationerna att stå för.

Tillbaka
  Ansvarig utgivare: Henrik Nygård